Благодарение на партньорството си с водещи световни доставчици на спътникови услуги, Vekom Geo дава възможност на свойте клиенти да получат най-качествените сателитни изображения и да погледнат света от високо.


EUROPEAN SPACE IMAGING

Чрез нашето партньорство с European Space Imaging (EUSI), ние предоставяме на нашите потребители мултиспектрални сателитни изображения с много висока пространствена резолюция (до 30 см), събрани от сателитните платформи Digital Globe.  Тъй като сателитите Digital Globe работят 18 години, освен нови записи, ние предлагаме на нашите потребители и богат архивен материал придружен с високо прецизни цифрови модели на релефа, получени от стерео сателитни изображения.


Проектът Planet изгражда и управлява най-големите в света спътникови орбити предназначени за придобиване на изображения директно от планетата земя. Сътрудничеството ни с Planet ни дава възможност за достъп и закупуване на сателитни изображения, създадени от най-голямото в света спътниково съзвездие.


Vekom Geo предлага на своите клиенти пълен пакет от продукти и услуги, независимо дали са начинаещи или професионалисти. За потребители, които не са професионалисти в областта на фотограметрията и дистанционните методи, предлагаме услуга за цялостна обработка и анализ на сателитни изображения и предаване на полезни данни и информация за тях . За професионалистите предлагаме сурови сателитни изображения, които те могат да обработват и анализират самостоятелно.

Сателитните изображения се използват широко в различни области, някои от които са:

  • Земеделие - Анализ на здравето на културите, идентифициране на болести по културите, управление на водните ресурси и качеството на земята, прецизно земеделие, откриване на незаконни земеделски дейности;
  • Горско стопанство - Създаване на инвентаризация на горите, идентификация на болести по дърветата и заразяване с вредители, откриване на незаконни сечища,  залесяване, подпомагане на пожарникарите по време на пожар;
  • Местно самоуправление - Градоустройство, 3D цифрови модели на града, аварийно реагиране и управление при кризи;
  • Картография и планиране - Топографско картографиране, актуализиране на съществуващи карти, планиране на земеползването;
  • Национална сигурност, отбрана и разузнавателни служби - Разпознаване на офанзивни и отбранителни системи, характеризиране на съоръжения, планиране на мисии и спасителни операции.
EUSI - European Space Imaging

Още...
Planet

Още...