Planet


Planet - всекидневно заснемане на цялата планета

Проектът Planet изгражда и управлява най-голямата в света спътникова орбита, предназначена да улови планетата Земя. Мисията на Planet е да улови цялата повърхност на Земята всеки ден и да направи глобалните промени видими и достъпни. Чрез значително намаляване на разходите за производство на сателити и чрез драстично увеличаване на техния брой, Planet покрива 100%  от земната повърхност всеки ден.

Ежедневното покритие на цялата Земя чрез сателитни изображения ни осигурява безпрецедентен набор от данни, богати на разнообразна информация. Данните имат многобройни приложения като:

  • Мониторинг на здравето на земеделските култури,
  • Планиране на използването на земеделска земя,
  • Откриване на незаконен дърводобив,
  • Картографиране на последиците от природни бедствия,
  • Проследяване на пристанищните операции и др.

Сателитите на Planet

Planet управлява два вида спътника: RapidEye и PlanetScope. Пет спътника на RapidEye покриват широка област и предлагат много спектрални възможности.

Сателитите PlanetScope са проектирани да работят като система, която постоянно събира изображения от земната повърхност. Тази система осигурява пълна картина на планетата Земя всеки ден.

  Planet Scope RapidEye
Брой сателити 120+ 5
Капацитет на записване  150 милиона km2/дневно 5 милиона km2/дневно
Пространствена резолюция 3.125 m 5 m
Тип сензор Маска на Байер CCD сензор Push broom imager
Спектрални канали  (R,G,B,NIR)  (R,G,B, RE,NIR)

Продукти

Сателитните изображения на Planet се събират и обработват в различни формати, за да отговорят на различните нужди на потребителите. Достъпни са в оригинален формат (Basic) или като ортотектирани записи (Ortho Tile и Ortho Scene).

RapidEye Ortho Tile
Визуален: Цветове (R,G,B), 5 m големина на пиксела,
8-bit, точност на позициониране < 10 m RMSE
Аналитичен: мултиспектрални (R,G,B, RE,NIR),
5 m големина на пиксела, 16 bit, точност на позициониране < 10 m RMS
RapidEye Basic Imagery
Аналитичен: мултиспектрални (R,G,B, RE,NIR), 6,5 m GSD, 
16 bit, Cubic Convolution resampling kernel

 

PlanetScope Ortho Tile
Визуален: Цветове (R,G,B), 3.125 m големина на пиксела,
8 bit, точност на позициониране < 10 m
Аналитичен: мултиспектрални (R,G,B, NIR), 3.125 m големина на пиксела, 
16 bit, точност на позициониране < 10 m
PlanetScope Ortho Scene
Визуален: Цветове (R,G,B), 3.125 m големина на пиксела,
8 bit, точност на позициониране < 10 
Аналитичен: милтиспектрални (R,G,B, NIR), 3.125 m големина на пиксела, 
16 bit, точност на позициониране < 10 m
PlanetScope Basic Scene Аналитичен: мултиспектрални (R,G,B, NIR),