Ремонт и сервизна дейност


Ремонтна дейност

Vekom Geo предлага широк обхват от технически услуги, провеждани от високо квалифицирани професионалисти използващи най-новите и иновативни технологии. На всеки три години ние сме одитирани от специалисти от централната сервизна база на Лайка в Хеербруг, Швейцария.

Одитирането означава проверка на всеки един елемент от работата на сервиза. Политиката на Лайка Геосистемс гласи, че всеки един оторизиран сервиз в света трябва да предлага еднакъв продукт, било то ремонт или профилактика. Така че бихте могли да бъдете сигурни, че качеството е на едно ниво независимо дали използвате сервиз в София или Хеербруг, Швейцария.

Всички уреди за калибриране и ремонт на вашия инструмент преминават през периодично калибриране в акредитирани лаборатории. Нашите сервизни специалисти са преминали обучение в централната сервизна база, в Швейцария, за всеки един от поддържаните инструменти. Широкото предлагане на услуги включва:

Помощ от разстояние

Изчерпателна техническа помощ е само на един клик разстояние. Вашият въпрос ще бъде незабавно разгледан от член на екипа на Vekom Geo.