Leica CloudWorx


Семейството продукти на Leica CloudWorx

Leica CloudWorx CAD плъгини позволяват на потребителите да работят ефективно с големи точкови облаци директно в избраната от тях CAD система. Те могат да използват CAD инструменти, команди и целия набор от специализирани облачни команди, предоставени от CloudWorx. 

CloudWorx добавя прости инструменти за визуализация и работа с облаци от точки:

  • Ускорете създаването на 2D чертеж
  • 3D моделиране на обекти и повърхнини
  • Подобрете работните процеси в проучването
  • Подобрете изграденият модел
  • Създайте модела за вашите нужди

Мощните специфични инструменти за моделиране и изчертане позволяват:

  • Създаване на тръбопроводни модели и други 3D конструкции,
  • 2D и 3D проучване на земната повърхност, моделиране и много други.

Приставките Leica CloudWorx са достъпни за широк спектър от програми: